BARANYA-VÍZ Zrt.
Találatok a keresett szóra:
""
Előző Következő
Hírek
Kislippó település ivóvízminőség-javító programja (2017-06-01)

Kislippó település ivóvízminőség-javító programja 2017 május 30-án a munkaterületek átadásával megkezdődött a
KEHOP-2.1.3-15-2016-00011 azonosító számú "Kislippó település ivóvízminőség-javító programja"
elnevezésű projekt . A megvalósítás három szálon fog futni, melyek a következők: kútfúrás, vízműtelep építés, vezeték építés. Az egyes elemeket más-más kivitelező fogja végezni. Jelenleg a végleges tervek készítése folyik, melyek alapján a művek meg fognak valósulni. A tervek szerint a következő objektumok fognak megvalósulni:

 • 50 m3 új tűzivíz tároló
 • 30 m3 víztorony
 • 1557 fm D90 P10 KPE vezeték
 • 10 db új bekötés
 • 38 db bekötés átkötés
 • 6 db csomópont cseréje
 • 7 db tűzcsap cseréje
 • 2961 fm hálózat mechanikai tisztítása
 • új vízkezelő épület
 • nyomásfokozó
 • vasiszap ülepítő min 5 m3
 • 42 m3/nap vízkezelő
 • Villamostechnika kiépítése
 • Irányítástechnika kiépítése
 • új kút létesítése
 • meglévő vízbázis felújítása
 • vagyonvédelem kiépítése
Harkány város Ságvári üdülőtelep csatornázása (2017-04-27)
Harkány város Ságvári üdülőtelep csatornázása 2017 április 27.-én eredményes műszaki átadással befejeződtek a Ságvári üdülőtelep csatornaépítési munkái. Ezzel lehetőség nyílt a területen lévő ingatlanok bekötésére a városi csatornahálózatba. A csatlakozás módjáról és lehetőségeiről a lakosságot az önkormányzat és az üzemeltető tájékoztatni fogja. A Baranya-Víz Zrt.-nél a kérdéseikkel kapcsolatban Tóth Attila főmérnököt kereshetik a Harkányi Üzemigazgatóság telefonszámain.
Tájékoztató a szennyvíz csatorna közműre való rákötés kapcsán
Köszönjük a terület lakosainak a kivitelezés ideje alatt tanúsított türelmét és megértését.
Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése (2017-04-26)
Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése "Komló Város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése" pályázat Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és Komló Város Önkormányzata konzorciumi megállapodása alapján, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felhívására benyújtott és támogatásban részesített KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 kódszámot viselő, ,,Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése" című projekt 751,38 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós, valamint 344,18 millió forint központi költségvetési forrásból valósul meg. A beruházás egyrészt a város hét helyszínén (Attila utca, Dugovics T. utca, Hunyadi J. utca, Bocskai l. utca, Esze T. utca, Kis J. utca, Bajcsy Zs. - Sóstó utca) a hiányzó szennyvízcsatorna hálózat kiépítését foglalja magába, ezen kívül sor kerül a meglévő szennyvízhálózat egy szakaszának e felújítására. A projekt másik részének keretében a közel 30 éve üzemel szennyvíztisztító telep korszerűsítése zajlik majd. A projekt nyitórendezvényére 2017.04.27.-én kerül sor. Bővebben
Csollák István vezérigazgató szakmai elismerése (2017-02-22)
Csollák István vezérigazgató szakmai elismerése

Csollák István vezérigazgató
munkásságáért a Magyar Víziközmű Szövetség
"Víziközmű Ágazatért Érdemérem"
elismerését kapta 2017. március 22.-én
a Víz Világnapja tiszteletére rendezett központi ünnepségen.

Csollák István 1985. óta fáradhatatlanul dolgozik a közműves víz- és csatornaszolgáltatás területén. Elsőszámú vezetőként végig közreműködött Baranya megye víziközművel rendelkező településeinek üzemeltetési rendszerének kialakításában. A víziközművek önkormányzati tulajdonba adásakor tevékeny részt vállalt a Baranya megyei Vízmű Vállalat által üzemeltetett területek zökkenőmentes üzemeltető váltásában. Később az üzemeltetési feltételek törvényi szabályozása után kiemelkedő szerepet játszott abban is, hogy a volt Baranya Megyei Vízmű Vállalat által üzemeltett települések jelentős részén jelenleg a BARANYA-VÍZ Zrt.
Ismét csatornaépítés Harkányban (2017-02-07)
Ismét csatornaépítés Harkányban A munkaterület átadásával megkezdődtek Harkányban a Ságvári üdülőtelep szennyvízcsatorna építésének munkálatai. A létesítmény tervezése és kivitelezése az utcában élő vagy üdülővel rendelkező tulajdonosok kezdeményezésére, Harkány Város Önkormányzatának beruházásában fog megvalósulni, melyhez az érintett területen lévő ingatlanok tulajdonosai is hozzájárultak. A kivitelezést Baranya-víz Zrt valamint a Wolfbau Team Kft. szakemberei végzik el. A munkálatok során mintegy 400 m gerincvezeték kerül lefektetésre 18 db tisztító és ellenőrző aknával, elkészítésre kerül 71 db házi bekötés és 1 db közterületi szennyvízátemelő. Az elkészült hálózat a Ságvári utcában már meglévő szennyvízcsatorna hálózathoz fog csatlakozni, míg az átemelő vezérlése a harkányi szennyvízátemelők egységes folyamatellenőrző és irányító rendszeréhez fog kapcsolódni. A munkák az időjárás függvényében fognak megvalósulni, melynek ideje alatt kérjük a lakosság valamint az ide látogatók türelmét és megértését.
‹‹   ...  17  18  19  20  21  ...   ››