BARANYA-VÍZ Zrt.
Találatok a keresett szóra:
""
Előző Következő
Önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

A BARANYA-VÍZ Zrt. számára eljuttatott Önéletrajzokra és az azokban szereplő személyes adatok kezelésére vonatkozóan az alábbi adatvédelmi tájékoztatást adja:

Meghirdetett állásra való jelentkezés során az Önéletrajzokban szereplő személyes adatok adatkezelési célja az adott pozíció betöltésének elbírálása. Nem konkrét meghirdetett pozícióra történő jelentkezés esetén az esetlegesen később megnyíló pozícióra történő jelölt kiválasztása jelenti a pályázat benyújtásának és a személyes adatok kezelésének célját.

Az önéletrajz során kezelt személyes adatok kezelésének jogalapja az önkéntes hozzájárulás.

Az így kezelt személyes adatok adatkezelője a BARANYA-VÍZ Zrt. Cím: Mohács, Budapesti országút 1., telefon: +36 69/311-144, e-mail: uh.zivaynarab@umziv.

Az adatok tárolása a BARANYA-VÍZ Zrt. Humánerőforrás gazdálkodás (röviden: HR) részlegén kerül megőrzésre.

Az adatokhoz való hozzáférés csak a BARANYA-VÍZ Zrt. HR-es munkatársainak illetve a meghirdetett pozíció irányítását ellátó szakági vezető részére biztosított. Harmadik fél számára nem kerül átadásra.

Az adatkezelés időtartama meghirdetett pozícióra történő jelentkezés esetén az állás betöltésig tart. Ezt követően az önéletrajzok megsemmisítésre kerülnek. Abban az esetben, ha nem Ön kerül kiválasztásra a meghirdetett pozícióra, de Ön szeretné, ha a jelentkezése hasonló, későbbiekben megnyíló pozíciókra is vonatkozna, úgy Önnek ezt a benyújtott önéletrajzában, vagy kísérő levelében egyértelműen jeleznie kell. Ebben az esetben az önéletrajza a benyújtást követő év december 31.-ig kerül megőrzésre. Ez után az időpont után az önéletrajz megsemmisítésre kerül. Ha nem meghirdetett pozícióra jelentkezik, akkor a fentiek alapján az önéletrajzát a benyújtást követő év december 31.-ig nyilvántartjuk, majd ezt követően megsemmisítésre kerül.

Önt az alábbi jogok illetik meg:

Átlátható tájékoztatás joga:
Önt az önéletrajz leadása előtt megilleti a tájékoztatáshoz való jog, amely során az Adatkezelő tájékoztatja a hozzá beadott önéletrajzokkal kapcsolatos adatvédelmi információról, így különösen az adatkezelés célja, kezelt adatok köre, jogalapja, adatkezelője, időtartalma, az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek. Az információk alapján Ön el tudja dönteni, hogy az önéletrajzában milyen adatokat szerepeltet.

Az érintett hozzáférési joga:
Ön bármikor kérhet hozzáférést az Adatkezelőnél tárolt önéletrajzához, kérheti annak másolatát papír vagy elektronikus úton, valamint tájékoztatást az önéletrajzával kapcsolatos adatkezelési információkról, többek között a kezelés céljáról, időtartalmáról, jogalapjáról, tárolásának módjáról, kik férhettek hozzá, illetve a jogorvoslati lehetőségekről.

A helyesbítéshez való jog:
Ön kérheti az adatkezelőt, hogy pontosíthassa a nála tárolt önéletrajzot, ha azokban lévő személyes adatok már nem felelnek meg a valóságnak. Ezt egy új, helyes adatokat tartalmazó önéletrajz megküldésével teheti meg. Ekkor a régi önéletrajz törlésre kerül.

Korlátozás joga:
Ön bármikor kérheti az Önéletrajzával kapcsolatban annak felhasználhatóságának korlátozását. Pl.: ha az önéletrajzban szereplő adatok tévesek, addig az időtartamig, amíg az új önéletrajza hozzánk be nem érkezik.

Törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog"):
Bármikor kérheti, hogy a beadott önéletrajzát az Adatkezelő késedelem nélkül törölje.

Értesítéshez való jog:
Adatkezelő haladéktalanul értesíti Önt, ha az önéletrajza kezelésének körülményei megváltoznak, módosulnak vagy bíróság elrendeli.

Panaszkezelés: panasszal fordulhat a BARANYA-VÍZ Zrt. adatvédelmi tisztviselőjéhez az uh.zivaynarab@meledevtada e-mail címen, vagy a BARANYA-VÍZ Zrt. bármely elérhetőségén illetve bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:


Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Honlap: http://www.naih.huA BARANYA-VÍZ Zrt. bármely elérhetőségén kérheti e jogai érvényesítését.

A BARANYA-VÍZ Zrt. elérhetőségeit megtalálja a Kapcsolat menüpont alatt.