BARANYA-VÍZ Zrt.
Találatok a keresett szóra:
""
Előző Következő
Hangrögzítéssel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató

A BARANYA-VÍZ Zrt. a telefonos ügyfélszolgálatára érkező megkereséseket a hatályos fogyasztóvédelmi törvény előírásának megfelelően előzetes tájékoztatást követően rögzíti. A hangfelvételek által keletkezett személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

Az adatkezelés célja a telefonos ügyintézés során illetve a későbbi esetlegesen felmerülő reklamációkból fakadó jogorvoslati lehetőség biztosítása illetve a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezéseinek való megfelelés.

Az adatkezelés jogalapja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B §.-a, illetve a hangrögzítéshez való önkéntes hozzájárulás. A rögzítés csak az elhangzott tájékoztatás után történik, ahol Ön tiltakozhat a hangrögzítés ellen azzal, hogy nem lép tovább valamely menüpontra és nem használja a telefonos ügyfélszolgálatunkat.

Amennyiben így dönt lehetősége van ügyeinek intézésére személyes ügyfélkapcsolati pontjainkon, illetve postai úton. Ügyfélszolgálatainkról az "ügyfélszolgálat" menüpontban, központi elérhetőségünkről a "Kapcsolat" menüpontban tájékozódhat.

A beszélgetés egyedi azonosító számát a hangfelvétel készítése előtt meghallgathatja, amelyre hivatkozhat a későbbi ügyintézések során. Az egyedi azonosító szám meghallgatását a kettős kereszt használatával többször is megteheti.

Kezelt adatként az Ön hangja és a beszélgetés során elhangzott adatok, információk kerülnek rögzítésre.

Az így keletkezett személyes adatok adatkezelője a BARANYA-VÍZ Zrt. Cím: Mohács, Budapesti országút 1., telefon: +36 69/311-144, e-mail: uh.zivaynarab@umziv.

A telefonos ügyfélszolgálat technikai üzemeltetését adatfeldolgozóként az Invitech Megoldások Zrt. végzi, aki azonban a telefonbeszélgetések tartalmát nem ismerheti meg, azzal kapcsolatban tartalmi adatkezelést nem végezhet.

Az adatfeldolgozó címe: 2040 Budaörs, Edison u. 4.
Az adatfeldolgozó elérhetőségeit megtalálhatja a www.invitech.hu weboldalon.

Az adatok tárolása az adatfeldolgozónál történik az általa biztosított eszközön.

Az adatkezelés időtartama a jogszabályban meghatározott 5 év.

Az adatokhoz való hozzáférés csak az ügyfélszolgálat munkatársai számára biztosított, az Önnel kapcsolatos ügyintézés elvégzése érdekében. Harmadik fél számára nem kerül átadásra.

Tájékoztatást kérhet az Önről készült telefonbeszélgetések hangfelvételeiről, a jogszabályban meghatározott módon visszahallgathatja, illetve másolatot kérhet. Ez irányú kérésével az ügyfélszolgálathoz fordulhat.

Az Önről készült hangfelvételek esetén élhet a törléshez való jogával az alábbi esetekben:
A személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri (a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével);
c) az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jogerősen elrendelte.


A hangrögzítéssel kapcsolatos észrevételeivel az ügyfélszolgálat munkatársaihoz, illetve a BARANYA-VÍZ Zrt. adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat az adatvedelem@baranyaviz.hu e-mail címen, vagy a weboldalon megtalálható elérhetőségek bármelyikén.

Jogsérelem esetén, Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Honlap: http://www.naih.hu